Laman Utama LBNK Klik Sini

Pinjaman Pengajian Tinggi


Kadar Pinjaman Tahun 2019

Peringkat pengajian

Kadar setahun

Sijil

RM 2,500.00

Diploma

RM 4,000.00

Ijazah Pertama

RM 6,500.00

Kadar pinjaman yang dinyatakan adalah untuk jangka masa setahun pegajian. Kadar di atas merupakan kadar baru dan diguna pakai bermula sesi pinjaman 2015 / 2016.

Lembaga Biasiswa Negeri Kedah